Tin cậy

tPacketCapture

javier8340
730.56kB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 0 - 5
Phiên bản 2.0.1 5 tháng trước

Mô tả của tPacketCapture

tPacketCapture does packet capturing without using any root permissions. tPacketCapture uses VpnService provided by Android OS.

Captured data are saved as a PCAP file format in the external storage.

If you want a more detailed analysis, please transfer the file to your PC and use the software handles PCAP format(such as Wireshark).

★ Differences between tPacketCapture and tPacketCapture Pro ★

Pro Version include an Application filtering feature.

Application filtering is able to capture only a specific application communication.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">tPacketCapture không gói chụp mà không sử dụng bất kỳ quyền root. tPacketCapture sử dụng VpnService được cung cấp bởi hệ điều hành Android.

Dữ liệu chụp được lưu như một định dạng tập tin PCAP trong lưu trữ bên ngoài.

Nếu bạn muốn có một phân tích chi tiết hơn, xin vui lòng chuyển các tập tin vào máy tính của bạn và sử dụng phần mềm xử lý định dạng PCAP (chẳng hạn như Wireshark).

★ Sự khác nhau giữa tPacketCapture và tPacketCapture Pro ★

Phiên bản Pro bao gồm một tính năng lọc ứng dụng.

Lọc ứng dụng có thể nắm bắt thông tin liên lạc chỉ là một ứng dụng cụ thể.</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho tPacketCapture

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ tPacketCapture

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng javier8340
Cửa hàng javier8340 50 5.54k

Thông tin APK về tPacketCapture

Phiên bản APK 2.0.1
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên SeriousDroid


Tải về tPacketCapture APK
Tải về